Återvinning av spillvärme i processventilation inom livsmedelsproduktion

Gullmarstrand Hotell hittade den felande länken till energiåtervinning i köksventilationen

Så lyckades Burger King i Malmö halvera sina uppvärmningskostnader, sänka sina driftkostnader och eliminera kostsamma driftstopp.

Canva Design DAFxazcN9eQ