Sluta elda
för kråkorna

Enjay L12 201112
Introduktionstext

Enjay är ett svenskt greentech-företag med fokus på energieffektivisering i förorenad frånluft från exempelvis restauranger, tvätterier, träindustri eller livsmedelsproduktion.

Vi har utvecklat en teknisk plattform som klarar att återvinna energi där traditionella tekniker inte fungerar.

Vår första innovation, Lepido är en svenskutvecklad, extra tålig ”heavy-duty ”värmeväxlare. Den gör det inte bara möjligt, utan även lönsamt att återvinna energi ur förorenad frånluft.

“Världens sämsta filter visade sig vara lösningen på ett tidigare olösligt problem”

Nils Lekeberg
Vice President and Founder of Enjay
ENJAY_web_ourvision_quote-1
Grundarnas kommentar

Grundarnas kommentar

Om vi lyssnat på tvivlarna skulle vi fortfarande varit tvungna säga nej och bett alla som ville stoppa energislöseriet och hitta en lönsam lösning om ursäkt. Men det gjorde vi inte.

I stället har vi lovat oss själva att alltid se möjligheterna i varje utmaning. Det är bara så vi kan bygga en bättre framtid. För även om en person inte kan göra allt, så kan alla göra något. Inget är omöjligt. Inte ens att hitta lönsamma energiåtervinningslösningar i utmanande miljöer.

Det har vi bevisat.

Jesper Wirén & Nils Lekeberg

Vårt mål är att minska de årliga globala utsläppen av fossilt CO2 med 500 megaton – det motsvarar 1% av de prognosticerade utsläppen år 2050.

ENJAY_web_ourvision
Tidslinjen

99 problems but energy recovery ain't one

2015
Enjay grundas
2015
Första Lepido-prototypen klar
2016
Pilotprojekt inleds med Burger King
2017
Första enheten i bruk
2017
Första patentet godkänt
2018
Finalist ”Climate solver” Världsnaturfonden (WWF)
2019
Lansering i Sverige
2019
Lepido får etiketten “Efficient solution” av Solar Impulse
2020
Lansering i Benelux-länderna
2020
Lepido blir standard på Burger King Scandinavia
2021
Lansering i Tyskland
2021
Första pilotprojektet inom industrisegmentet (tvätteri)