Sluta elda
för kråkorna

Enjay L12 201112
Add a little bit of body text
Introduktionstext

Enjay är ett svenskt greentech-företag med fokus på energieffektivisering i förorenad frånluft från exempelvis restauranger, tvätterier, träindustri eller livsmedelsproduktion.

Vi har utvecklat en teknisk plattform som klarar att återvinna energi där traditionella tekniker inte fungerar.

Vår första innovation, Lepido är en svenskutvecklad, extra tålig ”heavy-duty ”värmeväxlare. Den gör det inte bara möjligt, utan även lönsamt att återvinna energi ur förorenad frånluft.

“Världens sämsta filter visade sig vara lösningen på ett tidigare olösligt problem”

Nils Lekeberg
Vice President and Founder of Enjay
ENJAY_web_ourvision_quote-1
Grundarnas kommentar

Grundarnas kommentar

Om vi lyssnat på tvivlarna skulle vi fortfarande varit tvungna säga nej och bett alla som ville stoppa energislöseriet och hitta en lönsam lösning om ursäkt. Men det gjorde vi inte.

I stället har vi lovat oss själva att alltid se möjligheterna i varje utmaning. Det är bara så vi kan bygga en bättre framtid. För även om en person inte kan göra allt, så kan alla göra något. Inget är omöjligt. Inte ens att hitta lönsamma energiåtervinningslösningar i utmanande miljöer.

Det har vi bevisat.

Jesper Wirén & Nils Lekeberg

Vårt mål är att minska de årliga globala utsläppen av fossilt CO2 med 500 megaton – det motsvarar 1% av de prognosticerade utsläppen år 2050.

ENJAY_web_ourvision
Tidslinjen

99 problems but energy recovery ain't one

2015
Q2: Enjay grundades
2015
Q3: Utveckling första prototypen
2016
Första pilotprojektet, Burger King
2017
Första enheten i drift
2017
Första patentet
2018
Utsedda till “a Climate solver” av WWF
2019
Lepido utsedda till “Efficient solution” av Solar Impulse
2019
Lansering i skandinavien
2020
Lepido blir standardutrustning på Burger King Scandinavia
2022
Lansering i BeNeLux och U.K.
2022
Vinnare “Horecava Innovation Award”
2022
Vinnare “Dragonfly's Den” på COP27
2023
Första industriprojektet inom livsmedelsproduktion
2023
Första pilotprojektet inom industriellt tvätteri
2023
Medverkar på BBC NEWS