Så lyckades Burger King i Malmö halvera sina uppvärmningskostnader, sänka sina driftkostnader och eliminera kostsamma driftstopp.
IMG_4657

”Med vår tidigare lösning var kostnaden 46 öre per återvunnen kWh, och då räknar jag inte med kostnaden för alla driftstopp. Nu är vi nere på 5 öre per kWh, och det helt utan driftstopp” 
- Magged Khalidy, Franchisetagare på Burger King i Malmö

Bakgrund

Hösten 2016 hade Magged Khalidy, Franchisetagare på Burger King i Malmö fått nog. Sot från den koleldade grillen tillsammans med fettpartiklarna från fritösen fastnade i ventilationsaggregatet som satte igen. Restaurangen hade återkommande driftstopp trots att filter byttes ca 8 ggr per år. Besparingen som gjordes tack vare energiåtervinningen var lägre än den summa han spenderade på filterbyten och rengöring.

Traditionell värmeväxling med filtertekniker:

Återvunnen energi per år: 122.000 kWh
Driftskostnad per år: (filterbyten m.m.) - 55.840 SEK
Kostnad per nyttjad kWh 0,46 SEK

 

Magged såg inget annat val än att leda ut den uppvärmda smutsiga luften i en separat kanal från köket, helt utan energiåtervinning. Underhållskostnaderna försvann, men uppvärmningskostnaderna ökade.

Utan värmeväxling:

Tillförd energi 60.000 kWh
Underhållskostnad per år: (1 st filterbyte) - 5.580 SEK
Inköp av energi (fjärrvärme á 0,4 sek/kWh) - 24.000 SEK
Kostnad per nyttjad kWh 0,49 SEK

 

När Magged först hörde talas om Enjays lösning Lepido var han minst sagt skeptisk, han hade ju testat det mesta men med samma resultat. Men med löfte om att inte sabotera driften eller störa verksamheten fick en Lepido till slut installeras på Burger King i Bulltofta.

Nu. 6 år senare kan Magged se tillbaka på en helt problemfri period utan driftstopp orsakade av igensatta aggregat och med minimala underhållsinsatser. Den återvunna energin som återförts in i byggnaden beräknas uppgå till 118.000 kWh per år vilket minskat fastighetens uppvärmningskostnader med cirka 42.000 SEK/år ( ca 50% av den totala uppvärmningskostnaden).

Värmeväxling med Lepido:

Återvunnen energi per år: 118.000 kWh
Driftskostnad per år: (1 st filterbyte) - 5.580 SEK
Kostnad per nyttjad kWh 0,05 SEK

Teknik

Varför funkade Lepido när inget annat fungerat tidigare? Jo, den traditionella lösningen innebär att man använder sig av ett ventilationsaggregat med motströmsvärmeväxlare och förfiltrering. Denna teknik innebär ett val. Antingen genomför man omfattande underhåll och filterbyten på upp till 1-2 ggr per månad, eller så får man helt enkelt acceptera driftstopp pga av ett igensatt aggregat.

Lepido är en värmeväxlare speciellt framtagen för att kunna fungera i extrema miljöer. Lepido klarar att återvinna energi ur nersmutsad frånluft helt utan förfiltrering.

Köksluften leds genom Lepido i en separat IM-kanal, vilket innebär smutsen ej leds in i aggregatet (som hanterar frånluften från allmänventilationen). På så sätt undviker man att själva aggregatet sätts igen.

Resultat

  Bibehållen energiåtervinning

  Sänkta uppvärmningskostnader

  Minskade kostnader för rengöring och filterbyten

 Ingen risk för driftstopp på grund av igensatt aggregat

Ekonomi

Ur ett projektekonomiskt perspektiv så är installationskostnaderna för de två lösningarna (Traditionell lösning vs Lepido) likvärdiga. De kostnader som uppstår när man lägger till ytterligare en värmeväxlare + kanal kvittas mot de besparingar som görs i och med ett mindre och billigare aggregat för allmänventilationen.  

Däremot är det stora skillnader när det kommer till driftskostnad.  Den traditionella lösningen kräver ett årligt underhåll på cirka 50.000-140.000 SEK per år för att fungera. (läs gärna RI.se-rapporten kring detta här..) Motsvarande kostnad för Lepido är ca 5.000-10.000 SEK per år.

Kostnad per nyttjad kWh

Med traditionell vvx + filtertekniker 46 öre/ kWh
Utan VVX (inköp av fjärrvärme) 49 öre/kWh
Med Lepido     5 öre/kWh

 

Sammanfattning:

Magged Khalidy är mycket nöjd med att slippa dyrt underhåll och ovälkomna driftstopp (speciellt de under kvällar och helger) samtidigt som restaurangen haft en fungerande energiåtervinning som sänkt uppvärmningskostnaderna, inte minst under de allra kallaste månaderna. Hans kostnad per återvunnen kWh har sänkts från 46 öre till 5 öre. From 2021 ingår Lepido i systembeskrivningen, inte bara på de Burger King som drivs av Magged, utan på alla nya Burger King som byggs i norden.

Vill du lära dig mer om Lepido?

Boka en teknisk genomgång här