Lepido©

Lepido är en svenskutvecklad, extra tålig ”heavy-duty ”värmeväxlare. Den gör det inte bara möjligt, utan även lönsamt att återvinna energi ur förorenad frånluft.
ENJAY_oursolution_hero02
Explainer video

Så här fungerar den

 

Hur det fungerar

Partikelavvisande geometri (PRG®)

Lepido klarar att återvinna energi ur förorenad frånluft tack vare den patenterade partikelavvisande geometriska utformningen (PRG®).

Så här fungerar PRG®

Lepido är större än en traditionell värmeväxlare för att möjliggöra den unika geometriska uppsättningen av slingorna (PRG®) där avståndet mellan slingorna är större än avståndet mellan lamellerna i en traditionell värmeväxlare. Slingorna och dess uppsättning skapar ett luftflöde där merparten av partiklarna passerar genom värmeväxlaren, istället för att fastna, vilket leder till en långsammare påbyggnad. Det extra avståndet mellan slingorna innebär även att en eventuell påbyggnad har minimal påverkan på tryckfallet.

Konstruktionen bygger på 100 % motströmsflöde och multipla vätskegångar. Värmeöverförande yta motsvarar ytan i en traditionell värmeväxlare.

 

enjay_oursolution_PRG_image
prg

Partikelavvisande geometri

Slingornas placering skapar en aerodynamik där merparten av partiklarna passerar genom värmeväxlaren utan att fastna.
our-solution-nofilter
Produkt Data
Vätskeanslutning
Invändig gänga
Fläns
Standardhålbild för enkelt montage med motfläns.
PRG®
Partikelavvisande geometri. Den aerodynamiska utformningen av slingorna tillåter att majoriteten av partiklarna passerar rakt igenom utan att fastna
Hölje
Tillverkat helt i rostfritt stål med minimumtjocklek på 2 millimeter. Uppfyller IM-kanalklass 1A. (ej isolerad)
Dränage
Placerat i lågpunkt med invändig gänga.
 • Use cases

  Användningsområden

  Lepido är utvecklad speciellt för att fungera i förorenad frånluft, vilket gör den relevant i flera olika typer av verksamheter där energiåtervinning är en utmaning. Det kan vara restaurangventilation med höga halter av fett och sot, men också vax och ludd i tvätterier, damm och sågspån i träindustri eller fett och fukt i livsmedelsindustrin. Eftersom fysikens lagar gäller och partiklar påverkas på samma sätt oavsett ursprung, kan majoriteten av smutspartiklarna passera rakt igenom vår värmeväxlarkonstruktion utan att fastna. Det ger Lepido en enorm fördel och kan därför användas i flera olika ventilationsmiljöer.

  Till exempel:

  1. Restauranger
  2. Snabbmatskök
  3. Tvätterier
  4. Livsmedelsindustrier
  5. Träindustrier och snickerier
  6. Kemiindustrier
  7. Food courts
  8. Storkök