Problemfri
återvinning
av spillvärme

Utan driftstopp eller dyrt underhåll
ENJAY_web_home_hero-2

Sluta
elda för
kråkorna

Traditionell utrustning klarar inte att återvinna energi ur smutsig frånluft på ett ekonomiskt hållbart sätt. Därför ventileras uppvärmd luft från planetens femton miljoner restauranger rakt ut i luften, precis som från tvätterier, mekaniska verkstäder, food courts, storkök, mejerier, träbehandlingsanläggningar, snacksfabriker och gud vet allt. Om någon skulle utveckla en teknik som gör det möjligt att ta till vara på all denna energi skulle besparingen uppgå till miljarder Euros i sänkta uppvärmningskostnader varje år, vi skulle även minska utsläppen av fossil CO2 med över 500 megaton – per år. Och det är precis det vi har gjort.

Add a little bit of body text

När ingenting
annat fungerar

Lepido, en extra kraftfull värmeväxlare specifikt framtagen för energiåtervinning ur smutsig frånluft – utvecklad och tillverkad i Sverige.

 

Fett, sot och andra smutspartiklar utgör inte längre några hinder för en effektiv energiåtervinning där du både sparar pengar och minskar utsläppen av fossila CO2

 

enjay_home_lepido-1